Strona główna » Liceum » Język polski » Wspołczesność


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wakacje bez nałogów

Żyjemy w XXI wieku. W naszych czasach młodzież ma wiele problemów. Nie mogąc ich rozwiązać, siegają po narkotyki i alkohol. Lecz wielu młodych ludzi wpada w nałogi przez [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:22 , Wyświetleń: 1217 , Ocena: 22.36, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Interpretacja, analiza „Wieży” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

„Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jest opowiadaniem o samotności, cierpieniu i pielgrzymce w której uczestniczą bohaterzy utworu. Grudziński przedstawił szc [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:23 , Wyświetleń: 1634 , Ocena: 85.88, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Czesław Miłosz pisze: "świadomość historyczna istnieje wtedy, kiedy przeszłość jakiejś kultury nie jest abstrakcją, lecz mnóstwem obrazów". Korzystając z własnych doświadczeń i wiedzy odnieś się do słów autora.

Od samego początku swojego istnienia Polska podkreślała swoją przynależność do Europy - wizjonerskiej wtedy wspólnoty państw narodowych. Jednak organizm zjednoczonych pań [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:45 , Wyświetleń: 1200 , Ocena: 44.94, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Świątynia Boga a świątynia konsumpcji.

„Pismo Święte jest wspaniałą budowlą,którą należy nie tylko czytać,ale w której trzeba mieszkać”Współczesny świat otacza się pewną aureolą [...]

Dodano: 2008-10-16 10:02:04 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 20.37, Głosów: 67, Autor: Michalk88

Charakterystyka twórczości J. Iwaszkiewicza na podstawie wybranych Oktostychów Prolog, Erotyk, Szczęście.

Jarosław Iwaszkiewicz - okazał się artystą wszechstronnym. Zadebiutował w 1919r. cyklem "Oktostychy", później wsławił się prozą /"Sława i chwała", "Panny z Wilka" itd. [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:08 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 44.03, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Literatura science - fiction.

W dzisiejszych czasach literatura powoli traci na swoim znaczeniu. Pomimo że przez wieki była praktycznie jedynym środkiem przekazu, a do niedawna jedynym sposobem na poznanie c [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:16 , Wyświetleń: 1112 , Ocena: 36.35, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Polacy wobec holokaustu na podstawie powieści A. Moczarskiego

Książka Andrzeja Moczarskiego pt. „Początek” ukazuje Polaków wobec problemy holokaustu, który istniał podczas II wojny światowej. Głównym bohaterem powieści j [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:17 , Wyświetleń: 1128 , Ocena: 65.21, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Wartości prezentowane w "Kronice Wypadków Miłosnych"

Miłość. Czymże jest miłość? Prócz tego, że jest matką szczęścia i nieszczęścia zarazem, jest także służebnicą Boga, która podobnie jak on - nie wybiera. Gdy socz [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:18 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 203.83, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Samotność - na podstawie "Małego Księcia".

Samotność dzisiejszego człowieka dotyczy nie tylko kategorii czasu, ale również przestrzeni. Człowiek samotny jest odizolowany, nie czuje kontaktu z ludźmi i przyrodą. < [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:30 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 39.33, Głosów: 20, Autor: Michalk88

"Medaliony" jako oskarżenie faszyzmu

Podstawowym wyróżnikiem totalitarnego systemu faszystowskiego był nacjonalizm w najskrajniejszej wersji z możliwych. Głosił, że człowiek kształtuje się w ramach wspólnot [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:31 , Wyświetleń: 1641 , Ocena: 57.23, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Wartość, jaką kieruję się w życiu

Nowy rok. Czas postanowień, nowych wyzwań, celów, czytałam w gazecie o nowej diecie arbuzowej. No faktycznie, coś by wypadało zrobić... Obserwując bąbelki powoli, ale kons [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:19 , Wyświetleń: 1419 , Ocena: 15.97, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Analiza i interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Dziewczyna”.

Literatura towarzyszy ludzkości od wieków. Jest ona nie tylko integralną częścią życia ludzkiego i kultury, ale szuka także odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencja [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:44 , Wyświetleń: 45023 , Ocena: 2031.37, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Wywiad z Ernestem Hemingwayem

Wywiad z Ernestem Hemingwayem(14 stycznia 1960r.)-W dzisiejszym dniu chciałbym przedstawić wam mojego nowego gościa. Otóż jest nim Ernest Hemingway. Wybrałem pana (tu [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:37 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 45.15, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Człowiek w sytuacji zagrożenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Literatura faktu głęboko sięga w istotę hańbiącej ludzkości sprawy. Precyzyjnie odrysowuje metody i skutki upodlania człowieczeństwa. Tadeusz Borowski i Gustaw Herling - G [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:44 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 49.9, Głosów: 29, Autor: Michalk88

System wartości polskiego inteligenta u początku XXI wieku.

Struktura społeczna i obyczajowość ludzi początku XX wieku zdecydowanie różni się od współczesnej. Znikną sztywny podział na klasy społeczne, a wskutek postępu technol [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:13 , Wyświetleń: 1175 , Ocena: 29.34, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Dramat młodego pokolenia w świetle utworów K.K.Baczyńskiego. (konspekt)

(WSTĘP- MŁODE POKOLENIE)Młodych poetów podziemia, urodzonych około roku 1920 określa się Mianem "Kolumbów", tworzyli oni w czasie wojny i okupacji, i najczęściej gin [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:15 , Wyświetleń: 1969 , Ocena: 24.25, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Jak pisać o tragedii? - literatura polska wobec Holocaustu.

Literatura jest jedną z nielicznych dziedzin w której cierpienie jest „mile widziane”. Jest ona w dużym stopniu zapisem katastrof, trosk ludzkości, „pamiętni [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:47 , Wyświetleń: 1284 , Ocena: 118.42, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W okresie międzywojennym przeżywaliśmy w Polsce okres dużego wzrostu przyrostu naturalnego, związanego z naturalnym dążeniem społeczeństwa do odbudowy po krwawej wojnie, j [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:22 , Wyświetleń: 1346 , Ocena: 46.08, Głosów: 25, Autor: Michalk88

System pracy przymusowej w Związku Radzieckim nastawiony jest na wyeksploatowanie przestępcy - odnieś się do na podstawie „Innego świata"

Ludzie są osadzani w więzieniach w celach resocjalizacyjnych. Chodzi o to, aby przestępca po odsiedzeniu swojej kary, po wyjściu z ośrodka karnego, nie powrócił na drogę pr [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:23 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 178.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Udowodnij, że poprzez styl opowieści Białoszewski chciał zbudować odpowiedniość między literaturą a rzeczywistością.

Miron Białoszewski, po kilkunastu latach od czasu wojny, chciał odtworzyć atmosferę 63 dramatycznych dni warszawskiego powstania. Jego styl i język są bez wątpienia rożne o [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:24 , Wyświetleń: 907 , Ocena: 43.88, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Literatura współczesna pisze swój kodeks moralny - co z niego wybrałabyś dla siebie?

Każdy człowiek, bez względu na poziom wykształcenia, na środowisko , w którym się wychowuje i żyje, bez względu na status społeczny, ilość pieniędzy na koncie...każdy [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:25 , Wyświetleń: 1142 , Ocena: 153.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Charakterystyka postaci Jorgena Tesmana.

U każdej postaci występującej w dramacie Henrika Ibsena „Hedda Gabler” można pokazać jej silnie zarysowaną dwoistość. U Jörgena Tesmana cechy ją podkreślają [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:24 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 155.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Czy człowiek potrafi odnaleźć sam siebie pośród coraz mniej czytelnych symboli związanych z kulturą, w której żyje?

W dobie stale rozwijającej się cywilizacji, w pośpiechu i niebywałej monotonii codziennego życia człowiekowi rzadko udaje się odnaleźć samego siebie. Większość ludzi pr [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:25 , Wyświetleń: 1035 , Ocena: 48.95, Głosów: 18, Autor: Michalk88

"Dżuma" jako nakaz etyki heroicznej.

W książce Alberta Camus’a pt. „Dżuma” ukazane są różne postawy wobec zbliżającego się niebezpieczeństwa. Sam tytuł możemy różnie interpretować, na [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:26 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 50.67, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Pamiętnik gimnazjalistki.

Sobota, 19.V.2001 r.Postanowiłam pisać pamiętnik. Mam wiele zmartwień i trosk, więc muszę zwierzyć się tym białym kartkom papieru. Wiem, że nie pomogą mi rozwiązać [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:28 , Wyświetleń: 1424 , Ocena: 133.18, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Stanisław Grochowiak - życie, twórczość

Ważne miejsce we współczesnej poezji zajmuje nurt zwany turpizmem. Przyświeca mu przekonanie, że zadaniem poety jest ukazanie wszystkich stron ludzkiej rzeczywistości. Postaw [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:29 , Wyświetleń: 1131 , Ocena: 62.38, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Czesław Milosz "Piosenka o końcu świata".

Wiersz Czesława Milosza pt."Piosenka o końcu świata"opowiada o koncu świata.Jednak wizja ta jest zupełnie inna od tej apokaliptycznej.Podmiot liryczny pisze o tym,że koniec n [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:51 , Wyświetleń: 1423 , Ocena: 77.06, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Hermann Hesse-życie i twórczość.

Hermann HesseUrodzony: 2. lipca 1877 roku, Calw, w Królestwie WirtembergiiOjciec: Johannes HesseMatka: Maria z domu Gundert [ekstrawertyczna]Imię: po swych dziad [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:24 , Wyświetleń: 8597 , Ocena: 109.64, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Nora - dom lalek głosem Ibsena w kwestii małżeństwa, jako związku dwojga ludzi.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że małżeństwo Torwalda i Nory jest doskonałym, niemalże jak z oper mydlanych, stereotypowym związkiem dwojga ludzi; kochający, [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:25 , Wyświetleń: 1123 , Ocena: 47.62, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Traktat teologiczny Czesława Miłosza

Interpretacja wiersza pt.„Piękna Pani” Czesława Miłosza,”Jeśli chcesz znaleźć źródło,musisz iść do góry, pod prąd.Przedzieraj się, s [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:26 , Wyświetleń: 1407 , Ocena: 43.52, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Patryjotyzm w dzisiejszych czasach.

PATRIOTYZM DZISAJPatriotyzm - milosc do ojczyzny, wlasnego narodu,polaczona z gotowoscia do ofiar dla niej,Z UZNANIEM PRAW INNYCH NARODOW I SZACUNKIEM DLA NICH.Patriotyzm d [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:27 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 23.95, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Cywilizacja XX w. To klęska czy triumf człowieka? Rozstrzygnij ów dylemat odwołując się do wybranych dzieł literackich.

Wojna, pokój i znowu wojna tak w kilku słowach można określić XX wiek. Siedemdziesiąt pięć milionów zabitych w wojnach, które toczyły się w ubiegłym stuleciu. Ludzie s [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:11 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 46.92, Głosów: 24, Autor: Michalk88

„Ten kto kocha swoją celę znajdzie w niej spokój”. W jakim sensie „Wieża” G.H. Grudzińskiego jest dla ciebie inspiracją do rozważań o tajemnicach człowieczeństwa.

„Wieża” Grudzińskiego jest opowiadaniem, które porusza wiele istotnych dla każdego cżłowieka problemów. Mają one tematykę egzystencjalną i zawierają istotę [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:36 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 37.86, Głosów: 20, Autor: Michalk88

„Człowiek jest najpotężniejszą siłą i najsłabszą jednostką” (na podstawie pieśni chóru – stasimon I w „Antygonie”)

Człowiek jest jedyną istotą wyróżniającą się najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego. Jako jedyny posiada kulturę i jest zdolny do jej tworzenia. Kultura oznac [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:49 , Wyświetleń: 1479 , Ocena: 86.25, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Dżuma jako wojna.

Tytuł „Dżumy” A. Camousa można rozumieć w sposób dosłowny, jako choroba i przenośny, czyli wojna i zło, które tkwi w człowieku. Czas akcji powieści przy [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:13 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 35.14, Głosów: 35, Autor: Mafej

Jacy naprawdę jesteśmy – próba oceny mojego pokolenia (1)

Wielu dorosłych uważa że dzisiejsza młodzież jest zła, niewychowana, arogancka, egoistyczna i zdemoralizowana, nie posiada żadnych pozytywnych cech. Wdaje im się że w cz [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:15 , Wyświetleń: 1359 , Ocena: 28.64, Głosów: 41, Autor: Mafej

Człowiek wobec absurdu własnej egzystencji w "Dżumie" A. Camusa.

Powieść A. Camusa pt. ”Dżuma” jest doskonałą realizacją postulatów egzystencjalistów. W sposób niezwykle dokładny, poeta przedstawia w niej rzeczywistość, b [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:00 , Wyświetleń: 1437 , Ocena: 134.09, Głosów: 10, Autor: Mafej

Symbol - pod tym słowem kryje się sekretny świat, który prowokuje wyobraźnię i dorosłego człowieka i małego dziecka.

Symbole towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Gromadziły je nieistniejące już kultury, wpisały się więc na trwałe w tradycję każdego narodu.Termin symbol wyw [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:22 , Wyświetleń: 1143 , Ocena: 173, Głosów: 6, Autor: Mafej

Godność człowieka naprawdę leży w jego myśli i w jego uczuciu.

Godność człowieka to bardzo trudne zagadnienie. Ciężko ją zdefiniować. Sądzę jednak, że zależy ona od systemu wartości i uczuć.Każdy rozumie ją inaczej. Na podst [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:57 , Wyświetleń: 1343 , Ocena: 51.16, Głosów: 18, Autor: Mafej

Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach (2)

Zmieniają się czasy a wraz z nimi cele, do których spełnienia dążymy i nasze marzenia. To, co kiedyś miało największą wartość i trzeba było na to pracować całe życi [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:58 , Wyświetleń: 1286 , Ocena: 70.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Własna historia niewidomego chłopca

Pewnego dnia wybrałem się z moim kolegą Andrzejem do lasu. Zbieraliśmy tam jagody i grzyby, widzieliśmy dużo ładnych zwierząt takich jak: sarny, wiewiórki. Gdy nazbierali [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:22 , Wyświetleń: 1199 , Ocena: 52.26, Głosów: 18, Autor: Mafej

Mowa obronna adwokata Jürgena Stroopa.

Nie ma wątpliwości, że Jürgen Stroop jest przestępcą, zbrodniarzem wojennym. Nikt nie zaprzecza, iż jest winny śmierci ogromnej liczby osób nie tylko jako człowiek biorą [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:21 , Wyświetleń: 1303 , Ocena: 48.23, Głosów: 25, Autor: Mafej

Jaki wpływ i wrażenie wywarła wojna na młodzieży XXI wieku.

Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej uczestników. W niniejszej pracy zastanowię się nad wpływem i wrażeniem, które wyparła wojna na młody [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:34 , Wyświetleń: 1229 , Ocena: 54.67, Głosów: 20, Autor: Mafej

Czy myślisz, że książka drukowana może być w przyszłości zastąpiona przez elektroniczną ?

Książka – wydaje nam się, że to tylko pewna liczba złożonych, zbroszurowanych i oprawionych arkuszy papieru, zadrukowanych tekstem literackim, naukowym lub użytkowym.< [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:56 , Wyświetleń: 1147 , Ocena: 218.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Hektor i Roland - najważniejsze autorytety Pana Cogito. Czy Twoje także?

Wiersz "Przesłanie Pana Cogito" pochodzi z tomiku "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta. Imię tytułowego bohatera jest nawiązaniem do słynnej kartezjańskiej formuły: cogito ergo s [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:57 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 50.85, Głosów: 25, Autor: Mafej

Przemówienie inaugurujące Światowy Dzień Pokoju

Droga Młodzieży! Spotykamy się dziś, 13.07.2003 roku podczas corocznej inauguracji Światowego Dnia Pokoju.Cieszy mnie fakt, iż zebraliście się tak licznie, co świadczy [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:05 , Wyświetleń: 1344 , Ocena: 62.18, Głosów: 21, Autor: Mafej

Napisz własną pochwałe tego, co według ciebie, jest najcenniejsze w człowieku.

Moim zdaniem tak naprawdę najcenniejszy w człowieku jest instynkt, który kieruje nami od urodzenia i prawie zawsze musi wziąść górę, bo innaczej życie pokonałoby nas szyb [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:07 , Wyświetleń: 1129 , Ocena: 60.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

"Porteret" Lepolda Staffai "Do gór i lasów" Jana Kochanowskiego

Portret człowieka humanistyHumanizm - (z łac. „humanitas” - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, który poniekąd poprzedził całą epoką, był jej zwi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:09 , Wyświetleń: 1262 , Ocena: 1076, Głosów: 0, Autor: Mafej

Kodeks honorowy i kultura rycerska XXI wieku. Czy można mówić o takim zjawisku?

Epoka średniowiecza jest dla nas, ludzi XXI wieku epoką odległą. Od czasów mężnych rycerzy, wypraw krzyżowych i wyrzekających się wszelkich dóbr świętych dzieli nas ki [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:43 , Wyświetleń: 1222 , Ocena: 53.05, Głosów: 21, Autor: Mafej

„Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku” – Jan Paweł II. Dramat ludzkiej egzystencji w wybranych utworach XX w.

Strach jest nieodłącznym w życiu człowieka uczuciem, tak starym, jak on sam. Przykładami mogą być strach przed nieznanym, o ironio – również strach przed tym co wiem [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:08 , Wyświetleń: 1568 , Ocena: 59.25, Głosów: 27, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?